Tournaments

31-05-2015Defiler Tour # 700/25
05-04-2015Defiler Tour # 6931/49
22-02-2015Defiler Tour # 6838/68
14-02-2015Eon Mini Tour19/30
07-02-2015Tresha 1x1 Tour! (Only Rus)17/30

BW World News

© 2010 - 2015 SC:BW Defiler.ru.