Matches of player Zetyxd
Go to rating page

Return to player's rating

Wins: 4 (50.0%)
Losses: 4 (50.0%)
Known aka: NaG]ZeTy, Fkc)ZeTy, PSL-ZeTy

1

 
1
BO1
haruspex0<1Fkc)ZeTy
rep1 
Jeez Weekly #132
2
BO1
Fkc)ZeTy0<1soul)z(g0rynich
rep1 
Jeez Weekly #132
3
BO1
PSL-ZeTy1>0Dienmax
rep1 
Jeez Weekly #130
4
BO1
PSL-ZeTy0<1SouL)Z(Jiren
rep1 
Jeez Weekly #130
5
BO1
Fkc)ZeTy1>0Mama_Kasa_Soset
W.O.
Jeez Weekly #126
6
BO1
Fkc)ZeTy0<1Old_Sc]&amp;#180;GoKu^^
rep1 
Jeez Weekly #126
7
BO1
Mama_Kasa_Soset0<1NaG]ZeTy
rep1 
Jeez Weekly #108
8
BO1
Buran581>0NaG]ZeTy
rep1 
Jeez Weekly #108